LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Aleš Fidler - Zunanji sodelavec 
 

Kontakt
Naziv: izr. prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med.
Naslov: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 5224 383
E-pošta: ales.fidlermf.uni-lj.si
 

Življenjepis
Aleš Fidler je bil rojen leta 1973 v Celju. Po zaključeni osnovni šoli v Vojniku in Srednji naravoslovno-matematični šoli v Celju se je leta 1992 vpisal na študij stomatologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V času dodiplomskega študija je leta 1999 prejel fakultetno Prešernovo nagrado za raziskovalno nalogo z naslovom Vpliv razvijalca na natančnost ocene prizadetosti čeljustne kosti z metodo digitalne subtrakcijske radiografije. Študij stomatologije je zaključil leta 2000 in začel opravljati pripravništvo. Istega leta je bil izvoljen za asistenta za področje Zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa in se zaposlil kot asistent na Katedri za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa. Leta 2002 je zagovarjal magistrsko delo z naslovom Vpliv kompresije rentgenskih slik na natančnost meritev sprememb mineraliziranosti alveolarne kosti. Specializacijo iz zobnih bolezni in endodontije je končal leta 2006. Leta 2007 je zagovarjal doktorat z naslovom Izgubna kompresija slik v stomatološki slikovni diagnostiki. Leta 2008 je bil izvoljen za docenta področje Zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa. Trenutno je zaposlen kot učitelj na Medicinski fakulteti in kot zobozdravnik specialist na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Njegova bibliografija zajema več kot 50 enot in vključuje dva univerzitetna učbenika ter 8 člankov v SCI revijah.

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 19.2.2019   |   Ura: 1:49