[ University of Ljubljana ]  [ Faculty of Electrical Engineering ]  [ Laboratory of Imaging Technologies ]   [ Print version ]  [ Slovenščina ] 
 
 
Main page ]  >>  [ Publications ]  >>  Abstracts in conference proceedings  >>  Miran Buermen
Publications
between years 1992 and 2019 of type 'Abstracts in conference proceedings' for member 'Miran Buermen'
 
 Loading page.
Please wait...
 
 
Publication list
 
 
 
>>
 
Maksimilijan Bregar, Miran Buermen, Blaz Cugmas, Franjo Pernus and Bostjan Likar
Spectral-contact-pressure planes of skin in vivo and ex vivo
Proceedings of the Gordon Research Conference on Lasers in Medicine & Biology: from Basic Science Discovery to Translational Applications, 13-18 Jul, Holderness, NH, USA, 2014

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Jurij Jemec, Miran Buermen, Bostjan Likar and Franjo Pernus
Modeli sirjenja svetlobe v opticno gostih medijih in njihova uporaba pri dolocanju opticnih lastnosti
Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 58-64, 2013

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
Publication filter
 
>> All publication years ] 
          2019 ]   [ 2018 ]   [ 2017 ]   [ 2016 ]   [ 2015 ]   [ 2014 ]   [ 2013 ]   [ 2012 ]   [ 2011 ]   [ 2010 ]   [ 2009 ]   [ 2008 ]   [ 2007 ]   [ 2006 ]   [ 2005 ]   [ 2004 ]   [ 2003 ]   [ 2002 ]   [ 2001 ]   [ 2000 ]   [ 1999 ]   [ 1998 ]   [ 1997 ]   [ 1996 ]   [ 1995 ]   [ 1992 ]    
 
>> All publication types ] 
          Papers in journals ] 
          Papers in conference proceedings ] 
          Abstracts in conference proceedings ] 
          Books and book chapters ] 
          Doctoral dissertations ] 
          Other publications ]