LABORATORY OF IMAGING TECHNOLOGIES
Publications - in year 2007 of type 'Abstracts in conference proceedings' 
 

 
2007
1. Bostjan Likar. Medical image analysis. Slovenski veterinarski zbornik - Slovenian Veterinary Research, 44(1-2):42, 2007.
2. Ziga Spiclin, Marko Bukovec, Franjo Pernus and Bostjan Likar. Poravnava slik za vizualno kontrolo kakovosti. Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 2. strokovna konferenca - ROSUS 2007, 22. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 55-64, 2007.
3. Marko Bukovec, Ziga Spiclin, Franjo Pernus and Bostjan Likar. Vizualna kontrola kakovosti vtisnjenih farmacevtskih tablet. Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 2. strokovna konferenca - ROSUS 2007, 22. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 65-74, 2007.
 

 
Source: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Date: 13 Dec 2018   |   Time: 11:04 pm