LABORATORY OF IMAGING TECHNOLOGIES
Publications - in year 2010 of type 'Abstracts in conference proceedings' 
 

 
2010
1. Matjaz Kosec, Dejan Tomazeviè, Franjo Pernus and Bostjan Likar. Analiza NIR hiperspektralnih slik. Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 5. strokovna konferenca - ROSUS 2010, 18. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 53-60, 2010.
2. Peter Usenik, Tomaz Vrtovec, Franjo Pernus and Bostjan Likar. Sledenje oblik fosfolipidnih veziklov zajetih s fazno kontrastno mikroskopijo. Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 5. strokovna konferenca - ROSUS 2010, 18. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 94-100, 2010.
3. Tomaz Vrtovec, Rok Vengust, Bostjan Likar and Franjo Pernus. Symmetry of vertebral structures: can it be used to measure axial vertebral rotation? Slovenia 2010 Spine Symposium, 9-10 Apr, Ljubljana, Slovenia, 73, 2010.
 

 
Source: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Date: 14 Dec 2018   |   Time: 12:23 am