[ University of Ljubljana ]  [ Faculty of Electrical Engineering ]  [ Laboratory of Imaging Technologies ]   [ Print version ]  [ Slovenščina ] 
 
 
Main page ]  >>  [ Publications ]  >>  2011  >>  Abstracts in conference proceedings
Publications
in year 2011 of type 'Abstracts in conference proceedings'
 
 Loading page.
Please wait...
 
 
Publication list
 
 
 
>>
 
Gregor Podrekar
Kamera-projektor sistem za neinvazivno opazovanje ven
Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 92-98, 2011

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Tomaz Vrtovec, Michiel M.A. Janssen, Franjo Pernus, René M. Castelein and Max A. Viergever
Pelvic incidence: analysis in three dimensions
11th Annual Meeting of the International Society for Computer Assisted Orthopaedic Surgery - CAOS 2011, 15-18 Jun, London, UK, J.P. Cobb (Ed.), 2011

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Blaz Cugmas, Franjo Pernus and Bostjan Likar
Prvi koraki k vpeljavi NIR spektroskopije in hiperspekteralnega slikanja v veterinarsko medicino
Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 67-74, 2011

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
Publication filter
 
>> All publication years ] 
          2019 ]   [ 2018 ]   [ 2017 ]   [ 2016 ]   [ 2015 ]   [ 2014 ]   [ 2013 ]   [ 2012 ]   [ 2011 ]   [ 2010 ]   [ 2009 ]   [ 2008 ]   [ 2007 ]   [ 2006 ]   [ 2005 ]   [ 2004 ]   [ 2003 ]   [ 2002 ]   [ 2001 ]   [ 2000 ]   [ 1999 ]   [ 1998 ]   [ 1997 ]   [ 1996 ]   [ 1995 ]   [ 1992 ]    
 
>> All publication types ] 
          Papers in journals ] 
          Papers in conference proceedings ] 
          Abstracts in conference proceedings ] 
          Books and book chapters ] 
          Doctoral dissertations ] 
          Other publications ]