LABORATORY OF IMAGING TECHNOLOGIES
Publications - in year 2011 of type 'Abstracts in conference proceedings' 
 

 
2011
1. Gregor Podrekar. Kamera-projektor sistem za neinvazivno opazovanje ven. Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 92-98, 2011.
2. Tomaz Vrtovec, Michiel M.A. Janssen, Franjo Pernus, René M. Castelein and Max A. Viergever. Pelvic incidence: analysis in three dimensions. 11th Annual Meeting of the International Society for Computer Assisted Orthopaedic Surgery - CAOS 2011, 15-18 Jun, London, UK, J.P. Cobb (Ed.), 2011.
3. Blaz Cugmas, Franjo Pernus and Bostjan Likar. Prvi koraki k vpeljavi NIR spektroskopije in hiperspekteralnega slikanja v veterinarsko medicino. Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 67-74, 2011.
 

 
Source: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Date: 24 Oct 2018   |   Time: 7:05 am