LABORATORY OF IMAGING TECHNOLOGIES
Publications - in year 2013 for member 'Miran Buermen' 
 

 
2013
1. Matjaz Kosec, Miran Buermen, Dejan Tomazevic, Franjo Pernus and Bostjan Likar. Characterization of a spectrograph based hyperspectral imaging system. Optics Express, 21(10):12085-12099, 2013. [doi:10.1364/OE.21.012085] [IF: 3.525 (2013); 6/83 optics; 1st quartile]
2. Blaz Cugmas, Miran Buermen, Maksimilijan Bregar, Franjo Pernus and Bostjan Likar. Pressure-induced near infrared spectra response as a valuable source of information for soft tissue classification. Journal of Biomedical Optics, 18(4):047002, 2013. [doi:10.1117/1.JBO.18.4.047002] [IF: 2.752 (2013); 17/83 optics; 1st quartile]
3. Maksimilijan Bregar, Miran Buermen, Franjo Pernus and Bostjan Likar. Influence of the training scheme on the soft tissue classification by near infrared pressure induced spectral response. Advances in Optics for Biotechnology, Medicine and Surgery XIII, Jun 2-5, Lake Tahoe, California, USA, 2013.
4. Blaz Cugmas, Maksimilijan Bregar, Miran Buermen, Franjo Pernus and Bostjan Likar. Quantification of the probe contact pressure effects on the soft tissue classification in in vivo near infrared spectroscopy. 16th International Conference on Near Infrared Spectroscopy - NIR 2013, Jun 2-7, La Grande-Motte, France, 2013.
5. Jurij Jemec, Miran Buermen, Bostjan Likar and Franjo Pernus. Modeli sirjenja svetlobe v opticno gostih medijih in njihova uporaba pri dolocanju opticnih lastnosti. Ra√®unalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Poto√®nik (ur.), 58-64, 2013.
 

 
Source: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Date: 19 Nov 2019   |   Time: 8:06 am