LABORATORY OF IMAGING TECHNOLOGIES
Publications - in year 2013 of type 'Abstracts in conference proceedings' 
 

 
2013
1. Ziga Lesjak, Ziga Spiclin, Bostjan Likar and Franjo Pernus. Avtomatska zaznava casovno pogojenih morfoloskih sprememb v MR slikah glave. Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 65-71, 2013.
2. Jurij Jemec, Miran Buermen, Bostjan Likar and Franjo Pernus. Modeli sirjenja svetlobe v opticno gostih medijih in njihova uporaba pri dolocanju opticnih lastnosti. Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 58-64, 2013.
3. Robert Korez, Bostjan Likar, Franjo Pernus and Tomaz Vrtovec. Razgradnja medicinskih slik hrbtenice. Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 72-79, 2013.
 

 
Source: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Date: 16 Jan 2019   |   Time: 1:41 pm