LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - med letoma 1992 in 2018 za člana 'Marko Bukovec' 
 

 
2016
1. Andraž Mehle, Marko Bukovec, Boštjan Likar in Dejan Tomaževič. Print registration for automated visual inspection of transparent pharmaceutical capsules. Machine Vision and Applications, 27(7):1087-1102, 2016. [doi:10.1007/s00138-016-0797-z] [FV: 1.797 (2016); 9/22 computer science, cybernetics; 2. četrtina]
 
2011
2. Žiga Špiclin, Marko Bukovec, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Image registration for visual inspection of imprinted pharmaceutical tablets. Machine Vision and Applications, 22(1):197-206, 2011. [doi:10.1007/s00138-007-0104-0] [FV: 1.009 (2011); 125/244 engineering, electrical & electronic; 3. četrtina]
3. Marko Bukovec, Boštjan Likar in Franjo Pernuš. Segmentation of anatomical structures by connected statistical models. Image Analysis & Stereology, 30(2):77-88, 2011. [doi:10.5566/ias.v30.p77-88]
 
2007
4. Marko Bukovec, Žiga Špiclin, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Automated visual inspection of imprinted pharmaceutical tablets. Measurement Science and Technology, 18(9):2921-2930, 2007. [doi:10.1088/0957-0233/18/9/023] [FV: 1.297 (2007); 10/67 engineering, multidisciplinary; 1. četrtina]
 
2014
5. Andraž Mehle, Marko Bukovec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Dejan Tomaževiè. Print localization on transparent pharmaceutical capsules. 19th Computer Vision Winter Workshop - CVWW 2014, 3-5 Feb, Køtiny, Czech Republic, J. Heller, Z. Kukelova (Eds.), 75-80, 2014.
 
2007
6. Marko Bukovec, Žiga Špiclin, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Geometrical and statistical visual inspection of imprinted tablets. 10th IAPR Conference on Machine Vision Applications - MVA 2007, 16-18 May, Tokyo, Japan, 412-415, 2007.
7. Žiga Špiclin, Marko Bukovec, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Matching images of imprinted tablets. 12th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation - ETFA 2007, 25-28 Sep, Patras, Greece., 916-919, 2007. [doi:10.1109/EFTA.2007.4416881] [FV: 5.561; 3/87 radiology, nuclear medicine & medical imaging; 1. četrtina]
 
2004
8. Marko Bukovec, Roel Truyen, Boštjan Likar, Rok Bernard in Franjo Pernuš. Image segmentation by connected parametrical models. SPIE Medical Imaging 2004, Image Processing, 16-19 Feb, San Diego CA, USA, J.M. Fitzpatrick, M. Sonka (Eds.), 5370:398-409, 2004. [doi:10.1117/12.533629]
 
1999
9. Marko Bukovec, Jožef Casar in Dejan Gradišar. Control and supervision of a modular production line. 5th International, Cultural and Academic Meeting of Engineering Students proceedings - ICAMES'99, 15-21 May, Istanbul, Turkey, 1999, 113-142, 1999.
 
2007
10. Žiga Špiclin, Marko Bukovec, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Poravnava slik za vizualno kontrolo kakovosti. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 2. strokovna konferenca - ROSUS 2007, 22. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 55-64, 2007.
11. Marko Bukovec, Žiga Špiclin, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Vizualna kontrola kakovosti vtisnjenih farmacevtskih tablet. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 2. strokovna konferenca - ROSUS 2007, 22. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 65-74, 2007.
 

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 12.12.2018   |   Ura: 8:33