LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - med letoma 1992 in 2018 za člana 'Matjaž Kosec' 
 

 
2013
1. Matjaž Kosec, Miran Bürmen, Dejan Tomaževič, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Characterization of a spectrograph based hyperspectral imaging system. Optics Express, 21(10):12085-12099, 2013. [doi:10.1364/OE.21.012085] [FV: 3.525 (2013); 6/83 optics; 1. četrtina]
 
2012
2. Matjaž Kosec, Miran Bürmen, Dejan Tomaževič, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Automated model based calibration of short-wavelength infrared (SWIR) imaging spectrographs. Applied Spectroscopy, 66(10):1128-1135, 2012. [doi:10.1366/12-06618] [FV: 1.942 (2012); 10/57 instruments & instrumentation; 1. četrtina]
3. Matjaž Kosec, Miran Bürmen, Dejan Tomaževič, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Automated model-based calibration of imaging spectrographs. SPIE Photonics West 2012, Clinical Technologies and Systems, Design and Quality for Biomedical Technologies V, 21-26 Jan, San Francisco CA, USA, R. Raghavachari, R. Liang, J. Pfefer (Eds.), 8215:82150A, 2012. [doi:10.1117/12.907780]
 
2010
4. Matjaž Kosec, Dejan Tomaževiè, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Analiza NIR hiperspektralnih slik. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 5. strokovna konferenca - ROSUS 2010, 18. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 53-60, 2010.
 

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 12.12.2018   |   Ura: 9:07