[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Gregor Podrekar
Objave
med letoma 1992 in 2018 za člana 'Gregor Podrekar'
 
 Nalaganje strani.
Prosimo počakajte...
 
 
Seznam objav
 
 
 
>>
 
Gregor Podrekar, Blaž Bratanič, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Dejan Tomaževič
Automated visual inspection of pharmaceutical tablets in heavily cluttered dynamic environments
Proceedings of the 14th IASP International Conference on Machine Vision Applications - IAPR MVA 2015, 206-209, 2015
[doi: 10.1109/MVA.2015.7153168]

 [ PDF ]       [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Gregor Podrekar
Kamera-projektor sistem za neinvazivno opazovanje ven
Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 92-98, 2011

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
Filtriranje objav
 
>> Vsa leta objav ] 
          2018 ]   [ 2017 ]   [ 2016 ]   [ 2015 ]   [ 2014 ]   [ 2013 ]   [ 2012 ]   [ 2011 ]   [ 2010 ]   [ 2009 ]   [ 2008 ]   [ 2007 ]   [ 2006 ]   [ 2005 ]   [ 2004 ]   [ 2003 ]   [ 2002 ]   [ 2001 ]   [ 2000 ]   [ 1999 ]   [ 1998 ]   [ 1997 ]   [ 1996 ]   [ 1995 ]   [ 1992 ]    
 
>> Vse vrste objav ] 
          Izvirni znanstveni članek ] 
          Prispevek na konferenci ] 
          Povzetek prispevka na konferenci ] 
          Knjige in poglavja v knjigah ] 
          Doktorske disertacije ] 
          Druge objave ]