LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - med letoma 1992 in 2019 za člana 'Gregor Podrekar' 
 

 
2015
1. Gregor Podrekar, Blaž Bratanič, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Dejan Tomaževič. Automated visual inspection of pharmaceutical tablets in heavily cluttered dynamic environments. Proceedings of the 14th IASP International Conference on Machine Vision Applications - IAPR MVA 2015, 206-209, 2015. [doi:10.1109/MVA.2015.7153168]
 
2011
2. Gregor Podrekar. Kamera-projektor sistem za neinvazivno opazovanje ven. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 92-98, 2011.
 

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 17.1.2019   |   Ura: 5:27