LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - med letoma 1992 in 2018 za člana 'Jurij Jemec' 
 

 
2017
1. Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. 2D sub-pixel point spread function measurement using a virtual point-like source. International Journal of Computer Vision, 121(3):391-402, 2017. [doi:10.1007/s11263-016-0948-8] [FV: 11.541 (2017); 1/132 computer science, artificial intelligence; 1. četrtina]
2. Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Three-dimensional point spread function measurements of imaging spectrometers. Journal of Optics, 19(9):095002, 2017. [doi:10.1088/2040-8986/aa7a68] [FV: 2.323 (2017); 35/94 optics; 2. četrtina]
 
2016
3. Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen . Deconvolution-based restoration of SWIR pushbroom imaging spectrometer images. Optics Express, 24(21):24704-24718, 2016. [doi:10.1364/OE.24.024704] [FV: 3.307 (2016); 16/92 optics; 1. četrtina]
 
2014
4. Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen . Push-broom hyperspectral image calibration and enhancement by 2D deconvolution with a variant response function estimate. Optics Express, 22(22):27655-27668, 2014. [doi:10.1364/OE.22.027655] [FV: 3.488 (2014); 10/87 optics; 1. četrtina]
5. Blaž Cugmas, Miran Bürmen, Jurij Jemec, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Towards automated detection of milk spot livers by diffuse reflectance spectroscopy. Journal of Food Engineering, 124:128-132, 2014. [doi:10.1016/j.jfoodeng.2013.10.013] [FV: 2.771 (2014); 19/123 food science & technology; 1. četrtina]
 
2016
6. Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Along-track calibration of SWIR push-broom hyperspectral imaging system. SPIE Defense + Commercial Sensing 2016, Hyperspectral Imaging Sensors: Innovative Applications and Sensor Standards 2016, 17-21 Apr, Baltimore, MD, USA, D.P. Bannon (Ed.), 9860:98600H, 2016. [doi:10.1117/12.2223800]
 
2015
7. Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. On the response function separability of hyperspectral imaging systems. SPIE Defense + Security 2015, Algorithms and Technologies for Multispectral, Hyperspectral, and Ultraspectral Imagery XXI, 20-24 Apr, Baltimore MD, USA, M. Velez-Reyes, F.A. Kruse (Eds.), 9472-59, 2015.
 
2014
8. Jurij Jemec, Miran Bürmen, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Characterization and modeling of point spread function in push-broom hyperspectral imaging systems for spectral and spatial resolution enhancement. SPIE Photonics West 2014, Biophotonics (BiOS), Clinical Technologies and Systems, Design and Quality for Biomedical Technologies VI, 1-6 Feb, San Francisco CA, USA, R. Raghavachari, R. Liang (Eds.), 8936:893616, 2014. [doi:10.1117/12.2040134]
 
2013
9. Jurij Jemec, Miran Bürmen, Boštjan Likar in Franjo Pernuš. Modeli širjenja svetlobe v optično gostih medijih in njihova uporaba pri določanju optičnih lastnosti. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 58-64, 2013.
 

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 18.11.2018   |   Ura: 11:58