LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - med letoma 1992 in 2018 za člana 'Žiga Lesjak' 
 

 
2018
1. Žiga Lesjak, Alfiia Galimzianova, Aleš Koren, Matej Lukin, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Žiga Špiclin. A novel public MR image dataset of multiple sclerosis patients with lesion segmentations based on multi-rater consensus. Neuroinformatics, 16(1):51-63, 2018. [doi:10.1007/s12021-017-9348-7] [FV: 3.852 (2017); 13/105 computer science, interdisciplinary applications; 1. četrtina]
 
2017
2. Žiga Lesjak, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin. Določitev optimalnih značilnic za zaznavo sprememb bele možganovine. Elektrotehniški vestnik, 84(3):85-92, 2017.
3. Alfiia Galimzianova, Žiga Lesjak, Daniel L. Rubin, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin . Locally adaptive magnetic resonance intensity models for unsupervised segmentation of multiple sclerosis lesions. Journal of Medical Imaging, 5(1):011007, 2017. [doi:10.1117/1.JMI.5.1.011007]
 
2016
4. Žiga Lesjak, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Žiga Špiclin. Validation of white-matter lesion change detection methods on a novel publicly available MRI image database. Neuroinformatics, 14(4):403-420, 2016. [doi:10.1007/s12021-016-9301-1] [FV: 3.200 (2016); 17/105 computer science, interdisciplinary applications; 1. četrtina]
 
2015
5. Alfiia Galimzianova, Žiga Lesjak, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin. Locally-adaptive MR intensity models and MRF-based segmentation of multiple sclerosis lesions . SPIE Medical Imaging 2015, Image Processing, 21-26 Feb, Orlando FL, USA, S. Ourselin, M.A. Styner (Eds.), 9413:94133G-1-9, 2015. [doi:10.1117/12.2081642]
 
2014
6. Žiga Lesjak, Žiga Špiclin, Boštjan Likar in Franjo Pernuš. Validation and comparison of intensity based methods for change detection in serial brain images. SPIE Medical Imaging 2014, Image Perception, Observer Performance, and Technology Assessment, 15-20 Feb, San Diego CA, USA, C.R. Mello-Thoms, M.A. Kupinski (Eds.), 9037:90371C, 2014. [doi:10.1117/12.2043102]
 
2015
7. Žiga Lesjak, Alfiia Galimzianova, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin. Increased accuracy and reproducibility of MS lesion volume quantification by using publicly available BrainSeg3D image analysis software. Multiple Sclerosis Journal, 21(Suppl. 11):500-501, 2015. [doi:10.1177/1352458515602642] [FV: 4.671 (2015); 27/192 clinical neurology; 1. četrtina]
 
2013
8. Žiga Lesjak, Žiga Špiclin, Boštjan Likar in Franjo Pernuš. Avtomatska zaznava časovno pogojenih morfoloških sprememb v MR slikah glave. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 65-71, 2013.
 

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 18.11.2018   |   Ura: 11:12