LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - med letoma 1992 in 2018 za člana 'Dejan Knez' 
 

 
2018
1. Dejan Knez, Janez Mohar, Robert J. Cirman, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Variability analysis of manual and computer-assisted preoperative thoracic pedicle screw placement planning. Spine, 43(21):1487-1495, 2018. [doi:10.1097/BRS.0000000000002659] [FV: 2.792 (2017); 15/77 orthopedics; 1. četrtina]
 
2016
2. Dejan Knez, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Computer-assisted screw size and insertion trajectory planning for pedicle screw placement surgery. IEEE Transactions on Medical Imaging, 35(6):1420-1430, 2016. [doi:10.1109/TMI.2016.2514530] [FV: 3.942 (2016); 9/105 computer science, interdisciplinary applications; 1. četrtina]
3. Dejan Knez, Janez Mohar, Robert J. Cirman, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Določanje velikosti in vstavitvene trajektorije pedikularnih vijakov v računalniškotomografskih (CT) slikah deformacij prsne hrbtenice: primerjava ročnega in računalniško podprtega predoperacijskega načrtovanja. Zdravniški vestnik, 85(11-12):619-631, 2016.
 
2018
4. Dejan Knez, Imad S. Nahle, Tomaž Vrtovec, Stefan Parent in Samuel Kadoury. Computer-assisted pedicle screw placement planning: towards clinical practice. 2018 IEEE Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro - ISBI 2018, 4-7 Apr, Washington, DC, USA, A. Amini, S. Acton (Eds.), 249-252, 2018. [doi:10.1109/ISBI.2018.8363566]
5. William Mandel, Olivier Turcot, Dejan Knez, Stefan Parent in Samuel Kadoury. Spatiotemporal manifold prediction model for anterior vertebral body growth modulation surgery in idiopathic scoliosis. Proceedings of the 21st International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention - MICCAI 2018, A.F. Frangi et al. (Eds.), 16-20 Sep, Granada, Spain, Lecture Notes in Computer Science 11073:206-213, 2018. [doi:10.1007/978-3-030-00937-3_24]
 
2016
6. Dejan Knez, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Automated determination of pedicle morphometry in the thoracic spine. 2016 IEEE Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro - ISBI 2016, 12-16 Apr, Prague, Czech Republic, J. Kybic, M. Sonka (Eds.), 664-667, 2016. [doi:10.1109/ISBI.2016.7493354]
7. Dejan Knez, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Automated pedicle screw size and trajectory planning by maximization of fastening strength. Computational Methods and Clinical Applications for Spine Imaging, Third International Workshop and Challenge, CSI 2015, held in conjunction with the 18th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention - MICCAI 2015, Lecture Notes in Computer Science 9402:3-13, 2016. [doi:10.1007/978-3-319-41827-8_1]
8. Dejan Knez, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Avtomatska metoda načrtovanja velikosti in trajektorije pedikularnih vijakov. Računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 11. strokovna konferenca - ROSUS 2016, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potočnik (ur.), 55-68, 2016.
9. Dejan Knez, Janez Mohar, Robert J. Cirman, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Manual and computer-assisted pedicle screw placement plans: a quantitative comparison. Proceedings of the 4th MICCAI Workshop & Challenge on Computational Methods and Clinical Applications for Spine Imaging - MICCAI-CSI2016, J. Yao et al. (Eds.), Oct 17, Athens, Greece, 78-88, 2016.
10. Dejan Knez, Janez Mohar, Robert J. Cirman, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Manual and computer-assisted pedicle screw placement plans: a quantitative comparison. Computational Methods and Clinical Applications for Spine Imaging, Fourth International Workshop and Challenge, CSI 2016, held in conjunction with the 19th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention - MICCAI 2016, Lecture Notes in Computer Science 10182:105-115, 2016. [doi:10.1007/978-3-319-55050-3_10]
11. Dejan Knez, Janez Mohar, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Quantitative comparison between the straight-forward and anatomical insertion technique for pedicle screw placement. SPIE Medical Imaging 2016, Image Processing, 27 Feb - 3 Mar, San Diego CA, USA, M.A. Styner, E.D. Angelini (Eds.), 9784:978439, 2016. [doi:10.1117/12.2216028]
 
2015
12. Dejan Knez, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Automated pedicle screw size and trajectory planning by maximization of fastening strength. Proceedings of the 3rd MICCAI Workshop & Challenge on Computational Methods and Clinical Applications for Spine Imaging - MICCAI-CSI2015, T. Vrtovec et al. (Eds.), Oct 5, Munich, Germany, 3-13, 2015.
 
2018
13. Olivier Turcot, Dejan Knez, Tomaž Vrtovec, Samuel Kadoury in Stefan Parent. Predictive model of spine correction following anterior vertebral body growth modulation in adolescent with idiopathic scoliosis. Proceedings of the 25th International Meeting of the Scoliosis Research Society on Advanced Spine Techniques - SRS-IMAST 2018, R.A. Lehman et al. (Eds.), 11-14 Jul, Losa Angeles, CA, USA, 102, 2018.
 
2016
14. Janez Mohar, Dejan Knez, Robert J. Cirman, Rihard Trebše, Rene Mihalič in Tomaž Vrtovec. Comparison of automatically and manually obtained pedicle screw plans in deformities of the thoracic spine. 29th Annual Congress of the International Society for Technology in Arthoplasty - ISTA 2016, 5 - 8 Oct, Boston MA, USA, S.B. Murphy (Ed.), #4334, 2016.
 

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 20.11.2018   |   Ura: 18:52