[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Povzetek prispevka na konferenci  >>  Franjo Pernuš
Objave
med letoma 1992 in 2018 vrste 'Povzetek prispevka na konferenci' za člana 'Franjo Pernuš'
 
 Nalaganje strani.
Prosimo počakajte...
 
 
Seznam objav
 
 
 
>>
 
Bulat Ibragimov, Franjo Pernuš, Primož Strojan in Lei Xing
TH-CD-206-05: Machine-learning based segmentation of organs at risks for head and neck radiotherapy planning
Medical Physics, 43(6):3883, 2016
[doi: 10.1118/1.4958186]
[FV: 2.617 (2016); 37/126 radiology, nuclear medicine & medical imaging; 2. četrtina]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Žiga Lesjak, Alfiia Galimzianova, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin
Increased accuracy and reproducibility of MS lesion volume quantification by using publicly available BrainSeg3D image analysis software
Multiple Sclerosis Journal, 21(Suppl. 11):500-501, 2015
[doi: 10.1177/1352458515602642]
[FV: 4.671 (2015); 27/192 clinical neurology; 1. četrtina]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Tom P.C. Schlösser, Michiel M.A. Janssen, Tomaž Vrtovec, Franjo Pernuš, F. Cumhur Öner, Max A. Viergever, Koen L. Vincken in René M. Castelein
EPOS 33rd Annual Meeting: The development of the ischio-iliac lordosis during growth as an essential adaptation towards human bipedalism and a determinant of sagittal balance (OP46)
Journal of Childrens Orthopaedics, 8(Suppl 1):S7-S54, 2014
[doi: 10.1007/s11832-014-0573-4]

 [ PDF ]       [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Tom P.C. Schlösser, Michiel M.A. Janssen, Tomaž Vrtovec, Franjo Pernuš, F. Cumhur Öner, Max A. Viergever, Koen L. Vincken in René M. Castelein
Eurospine 2014: The development of the ischio-iliac lordosis during growth as an essential adaptation towards human bipedalism and a determinant of sagittal balance (OP53)
European Spine Journal, 23(Suppl 5):S469-S496, 2014
[doi: 10.1007/s00586-014-3515-4]
[FV: 2.066 (2014); 23/72 orthopedics; 1. četrtina]

 [ PDF ]       [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Maksimilijan Bregar, Miran Bürmen, Blaž Cugmas, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
Spectral-contact-pressure planes of skin in vivo and ex vivo
Proceedings of the Gordon Research Conference on Lasers in Medicine & Biology: from Basic Science Discovery to Translational Applications, 13-18 Jul, Holderness, NH, USA, 2014

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Žiga Lesjak, Žiga Špiclin, Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Avtomatska zaznava časovno pogojenih morfoloških sprememb v MR slikah glave
Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 65-71, 2013

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Jurij Jemec, Miran Bürmen, Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Modeli širjenja svetlobe v optično gostih medijih in njihova uporaba pri določanju optičnih lastnosti
Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 58-64, 2013

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Robert Korez, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec
Razgradnja medicinskih slik hrbtenice
Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 72-79, 2013

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Michiel M.A. Janssen, Tomaž Vrtovec, Franjo Pernuš, F. Cumhur Öner, Evie E. Vereecke, Anthony J. Channon, Max A. Viergever, Koen L. Vincken in René M. Castelein
The pelvic lordosis: an essential adaptation in human evolution, and a determinant of spinopelvic alignment
19th International Meeting on Advanced Spine Techniques - IMAST 2012, 18-21 Jul, Istanbul, Turkey, 2012

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Tomaž Vrtovec, Michiel M.A. Janssen, Franjo Pernuš, René M. Castelein in Max A. Viergever
Pelvic incidence: analysis in three dimensions
11th Annual Meeting of the International Society for Computer Assisted Orthopaedic Surgery - CAOS 2011, 15-18 Jun, London, UK, J.P. Cobb (Ed.), 2011

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Blaž Cugmas, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
Prvi koraki k vpeljavi NIR spektroskopije in hiperspekteralnega slikanja v veterinarsko medicino
Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 67-74, 2011

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Matjaž Kosec, Dejan Tomaževiè, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
Analiza NIR hiperspektralnih slik
Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 5. strokovna konferenca - ROSUS 2010, 18. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 53-60, 2010

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Peter Usenik, Tomaž Vrtovec, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
Sledenje oblik fosfolipidnih veziklov zajetih s fazno kontrastno mikroskopijo
Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 5. strokovna konferenca - ROSUS 2010, 18. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 94-100, 2010

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Tomaž Vrtovec, Rok Vengust, Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Symmetry of vertebral structures: can it be used to measure axial vertebral rotation?
Slovenia 2010 Spine Symposium, 9-10 Apr, Ljubljana, Slovenia, 73, 2010

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Jaka Katrašnik, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
Near-infrared imaging of subcutaneous veins
Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 4. strokovna konferenca - ROSUS 2009, 19. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 2009

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Žiga Špiclin, Marko Bukovec, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
Poravnava slik za vizualno kontrolo kakovosti
Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 2. strokovna konferenca - ROSUS 2007, 22. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 55-64, 2007

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Marko Bukovec, Žiga Špiclin, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
Vizualna kontrola kakovosti vtisnjenih farmacevtskih tablet
Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 2. strokovna konferenca - ROSUS 2007, 22. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 65-74, 2007

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Aleš Fidler, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Uroš Skalerič
The effect of developer exhaustion on the accuracy of digital subtraction radiography
11th Slovenian Paradontological Days 2000, Terme Èatež, Slovenia, 10, 2000

 [ BIB ]      
  
 
>>
 
Boštjan Likar, Rok Bernard in Franjo Pernuš
Automatic extractions of point pairs for matching 2D medical images
World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering : XVIII International Conference on Medical and Biological Engineering and XI International Conference on Medical Physics 1997, 14-19 Sep, Nice, France , 35:713, 1997

 [ BIB ]      
  
 
>>
 
Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Image registration by thin-plate splines
3rd International Conference on Life Sciences 1996, 21-26 Sep, Gozd Martuljek,Slovenia, I. Eržen, Z. Pajer (Eds.) , 18-18, 1996

 [ BIB ]      
  
 
>>
 
Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Quantification of alveolar bone loss by digital subtraction radiography
3rd Annual Conference of EAVDI and IVRA 1995, 6-10 Sep, Berlin, Germany, 166, 1996

 [ BIB ]      
  
 
>>
 
Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Thin-plate splines as a registration technique for digital subtraction radiography
4th Symposium on Digital Imaging in Dental Radiography 1996, 17-19 Oct, Amsterdam, The Netherlands , 21, 1996

 [ BIB ]      
  
 
>>
 
Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Diagnosis of periodontitis by digital subtraction radiography
2nd International Conference on Life Sciences 1995, 23-28 Sep, Gozd Martuljek, Slovenia, S. Ribariè, R. Zorec (Eds.) , 51, 1995

 [ BIB ]      
  
 
 
Filtriranje objav
 
>> Vsa leta objav ] 
          2018 ]   [ 2017 ]   [ 2016 ]   [ 2015 ]   [ 2014 ]   [ 2013 ]   [ 2012 ]   [ 2011 ]   [ 2010 ]   [ 2009 ]   [ 2008 ]   [ 2007 ]   [ 2006 ]   [ 2005 ]   [ 2004 ]   [ 2003 ]   [ 2002 ]   [ 2001 ]   [ 2000 ]   [ 1999 ]   [ 1998 ]   [ 1997 ]   [ 1996 ]   [ 1995 ]   [ 1992 ]    
 
>> Vse vrste objav ] 
          Izvirni znanstveni članek ] 
          Prispevek na konferenci ] 
          Povzetek prispevka na konferenci ] 
          Knjige in poglavja v knjigah ] 
          Doktorske disertacije ] 
          Druge objave ]