LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - med letoma 1992 in 2018 vrste 'Knjige in poglavja v knjigah' 
 

 
2017
1. Bulat Ibragimov in Tomaž Vrtovec. Landmark-based statistical shape representations. Chapter 4 of the book Statistical Shape and Deformation Analysis (Academic Press, Elsevier), 89-113, 2017. [doi:10.1016/B978-0-12-810493-4.00005-5]
 
2015
2. Tomaž Vrtovec. Automated determination of the spine-based coordinate system for an efficient cross-sectional visualization of 3D spine images. Chapter 8 of the book "Spinal Imaging and Image Analysis", S. Li, J. Yao (Eds.), Springer, Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics 18:231-299, 2015. [doi:10.1007/978-3-319-12508-4_8]
 
2011
3. Tomaž Vrtovec. Teorija linearnih sistemov: izpitne naloge z rešitvami. Založba FE in FRI, ISBN 978-961-243-188-4, 2011.
 
2010
4. Jaka Katrašnik, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. A climbing-flying robot for power line inspection. Chapter 6 of the book "Climbing and Walking Robots", B. Miripour (Ed.), ISBN: 978-953-307-030-8, InTech, 95-109, 2010.
 
2008
5. Boštjan Likar. Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika. Založba FE in FRI, ISBN 978-961-243-096-2, 2008.
 
2007
6. Tomaž Vrtovec in Boštjan Likar. Teorija linearnih sistemov: rešeni primeri in vaje. Založba FE in FRI, ISBN 978-961-243-076-4, 2007.
 
1992
7. Franjo Pernuš in Ludvik Gyergyék. Zbirka rešenih nalog iz teorije vezij in sistemov. Akademska založba, 1992.
 

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 15.12.2018   |   Ura: 22:32