LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - v letu 2009 vrste 'Povzetek prispevka na konferenci' 
 

 
2009
1. Jaka Katrašnik, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Near-infrared imaging of subcutaneous veins. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 4. strokovna konferenca - ROSUS 2009, 19. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 2009.
 

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 18.11.2018   |   Ura: 11:12