LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - v letu 2010 vrste 'Povzetek prispevka na konferenci' 
 

 
2010
1. Matjaž Kosec, Dejan Tomaževiè, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Analiza NIR hiperspektralnih slik. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 5. strokovna konferenca - ROSUS 2010, 18. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 53-60, 2010.
2. Peter Usenik, Tomaž Vrtovec, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Sledenje oblik fosfolipidnih veziklov zajetih s fazno kontrastno mikroskopijo. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 5. strokovna konferenca - ROSUS 2010, 18. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 94-100, 2010.
3. Tomaž Vrtovec, Rok Vengust, Boštjan Likar in Franjo Pernuš. Symmetry of vertebral structures: can it be used to measure axial vertebral rotation? Slovenia 2010 Spine Symposium, 9-10 Apr, Ljubljana, Slovenia, 73, 2010.
 

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 15.12.2018   |   Ura: 23:24