LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - v letu 2011 vrste 'Povzetek prispevka na konferenci' 
 

 
2011
1. Gregor Podrekar. Kamera-projektor sistem za neinvazivno opazovanje ven. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 92-98, 2011.
2. Tomaž Vrtovec, Michiel M.A. Janssen, Franjo Pernuš, René M. Castelein in Max A. Viergever. Pelvic incidence: analysis in three dimensions. 11th Annual Meeting of the International Society for Computer Assisted Orthopaedic Surgery - CAOS 2011, 15-18 Jun, London, UK, J.P. Cobb (Ed.), 2011.
3. Blaž Cugmas, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Prvi koraki k vpeljavi NIR spektroskopije in hiperspekteralnega slikanja v veterinarsko medicino. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 67-74, 2011.
 

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 25.3.2019   |   Ura: 2:38