LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - v letu 2013 vrste 'Povzetek prispevka na konferenci' 
 

 
2013
1. Žiga Lesjak, Žiga Špiclin, Boštjan Likar in Franjo Pernuš. Avtomatska zaznava časovno pogojenih morfoloških sprememb v MR slikah glave. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 65-71, 2013.
2. Jurij Jemec, Miran Bürmen, Boštjan Likar in Franjo Pernuš. Modeli širjenja svetlobe v optično gostih medijih in njihova uporaba pri določanju optičnih lastnosti. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 58-64, 2013.
3. Robert Korez, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Razgradnja medicinskih slik hrbtenice. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 8. strokovna konferenca - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 72-79, 2013.
 

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 18.11.2018   |   Ura: 11:40