[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  2018  >>  Peter Usenik
Objave
v letu 2018 za člana 'Peter Usenik'
 
 Nalaganje strani.
Prosimo počakajte...
 
 
Seznam objav
 
 
 
>>
 
Gregor Podrekar, Domen Kitak, Urška Urnaut, Andraž Mehle, Sara Vidovič, Peter Usenik, Mateja Burjak, Boštjan Likar in Rok Dreu
In-line monitoring of a high-shear granulation process using digital imaging
11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 19-22 Mar, Granada, Spain, 2018

 [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
 
Filtriranje objav
 
>> Vsa leta objav ] 
          2019 ]   [ 2018 ]   [ 2017 ]   [ 2016 ]   [ 2015 ]   [ 2014 ]   [ 2013 ]   [ 2012 ]   [ 2011 ]   [ 2010 ]   [ 2009 ]   [ 2008 ]   [ 2007 ]   [ 2006 ]   [ 2005 ]   [ 2004 ]   [ 2003 ]   [ 2002 ]   [ 2001 ]   [ 2000 ]   [ 1999 ]   [ 1998 ]   [ 1997 ]   [ 1996 ]   [ 1995 ]   [ 1992 ]    
 
>> Vse vrste objav ] 
          Izvirni znanstveni članek ] 
          Prispevek na konferenci ] 
          Povzetek prispevka na konferenci ] 
          Knjige in poglavja v knjigah ] 
          Doktorske disertacije ] 
          Druge objave ]