LABORATORY OF IMAGING TECHNOLOGIES
Publications - Display document 
 

Selected publication
 
Matjaz Kosec, Dejan Tomazeviè, Franjo Pernus and Bostjan Likar. Analiza NIR hiperspektralnih slik. Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 5. strokovna konferenca - ROSUS 2010, 18. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 53-60, 2010.

 
Source: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Date: 17 Jan 2019   |   Time: 6:52 am