LABORATORY OF IMAGING TECHNOLOGIES
Publications - Display document 
 

Selected publication
 
Miran Buermen. Vpliv zmanjsanja simulacijskega volumna na napako in hitrost izracunov reflektance z metodo Monte Carlo. Elektrotehniski vestnik, 84(1-2):61-65, 2017.

 
Source: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Date: 17 Jan 2019   |   Time: 5:48 am