[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Miran Bürmen, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
Prediction of intensity and color degradation of LEDs
SPIE Photonics West 2007, Integrated Optoelectronic Devices (OPTO), Light-Emitting Diodes: Research, Manufacturing, and Applications XI, 20-25 Jan, San Jose CA, USA, K.P Streubel, H. Jeon (Eds.), 6486:64860M, 2007
[doi: 10.1117/12.698987]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.