[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Tomaž Vrtovec, Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Determination of 3D location and rotation of lumbar vertebrae in CT images by symmetry-based auto-registration
SPIE Medical Imaging 2007, Image Processing, 17-22 Feb, San Diego CA, USA, J.P.W. Pluim, J.M. Reinhardt (Eds.), 6512:65121Q, 2007
[doi: 10.1117/12.710580]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.