LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - Prikaži dokument 
 

Izbrana objava
 
Marko Bukovec, Žiga Špiclin, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Vizualna kontrola kakovosti vtisnjenih farmacevtskih tablet. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 2. strokovna konferenca - ROSUS 2007, 22. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 65-74, 2007.

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 22.8.2018   |   Ura: 1:25