[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Aleš Fidler, Boštjan Likar in Helmut R. Ringl
What is wrong with compression ratio in lossy image compression?
Radiology, 245(1):299-300, 2007
[doi: 10.1148/radiol.2451062005]
[FV: 5.561 (2007); 3/87 radiology, nuclear medicine and medical imaging; 1. četrtina]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.