[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Aleš Fidler, Uroš Skalerič in Boštjan Likar
The effect of image content on detail preservation and file size reduction in lossy compression
Dentomaxillofacial Radiology, 36(7):387-392, 2007
[doi: 10.1259/dmfr/66171128]
[FV: 0.899 (2007); 74/87 radiology, nuclear medicine & medical imaging; 4. četrtina]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.