LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - Prikaži dokument 
 

Izbrana objava
 
Matjaž Kosec, Dejan Tomaževiè, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Analiza NIR hiperspektralnih slik. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 5. strokovna konferenca - ROSUS 2010, 18. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 53-60, 2010.

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 17.1.2019   |   Ura: 21:12