LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - Prikaži dokument 
 

Izbrana objava
 
Jaka Katrašnik, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Near-infrared imaging of subcutaneous veins. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 4. strokovna konferenca - ROSUS 2009, 19. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 2009.

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 15.12.2018   |   Ura: 23:31