[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Primož Markelj, Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Standardized evaluation methodology for 3D/2D registration based on the Visible Human data set
Medical Physics, 37(9):4643-4647, 2010
[doi: 10.1118/1.3476414]
[FV: 3.070 (2010); 27/111 radiology, nuclear medicine & medical imaging; 1. četrtina]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.