LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Objave - Prikaži dokument 
 

Izbrana objava
 
Blaž Cugmas, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Prvi koraki k vpeljavi NIR spektroskopije in hiperspekteralnega slikanja v veterinarsko medicino. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 67-74, 2011.

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 20.11.2018   |   Ura: 6:45