[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Maksimilijan Bregar, Miran Bürmen, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
Influence of the training scheme on the soft tissue classification by near infrared pressure induced spectral response
Advances in Optics for Biotechnology, Medicine and Surgery XIII, Jun 2-5, Lake Tahoe, California, USA, 2013

 [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.