[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Tomaž Vrtovec, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
Investigation of the reproducibility and reliability of sagittal vertebral inclination measurements from MR images of the spine
Computerized Medical Imaging and Graphics, 38(7):620-627, 2014
[doi: 10.1016/j.compmedimag.2014.04.005]
[FV: 1.218 (2014); 53/76 engineering, biomedical; 3. četrtina]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.