[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Nika Oman Kadunc, Rok Šibanc, Rok Dreu, Boštjan Likar in Dejan Tomaževiè
In-line monitoring of pellet coating thickness growth by means of visual imaging
International Journal of Pharmaceutics, 470(1-2):8-14, 2014
[doi: 10.1016/j.ijpharm.2014.04.066]
[FV: 3.650 (2014); 56/255 pharmacology & pharmacy; 1. četrtina]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.