[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Tomaž Vrtovec
Automated determination of the spine-based coordinate system for an efficient cross-sectional visualization of 3D spine images
Chapter 8 of the book "Spinal Imaging and Image Analysis", S. Li, J. Yao (Eds.), Springer, Lecture Notes in Computational Vision and Biomechanics 18:231-299, 2015
[doi: 10.1007/978-3-319-12508-4_8]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.