[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Miha Vodičar, Robert Košak, Matevž Gorenšek, Robert Korez, Tomaž Vrtovec, Jadran Koder in Rok Vengust
Does vertebral end plate perforation cause annulus reparation and intervertebral space restoration? A pilot randomized controlled trial
Proceedings of the 16th Annual Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology - EFORT 2015, 27-29 May, Prague, Czech Republic, #2757, 2015

 [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.