[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Blaž Bratanič, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Dejan Tomaževič
Pose estimation of textureless objects in cluttered environments
Proceedings of the 14th IASP International Conference on Machine Vision Applications - IAPR MVA 2015, 134-137, 2015
[doi: 10.1109/MVA.2015.7153151]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.