[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Uroš Petković, Robert Korez, Stefan Parent, Samuel Kadoury in Tomaž Vrtovec
3D Cobb angle measurements from scoliotic mesh models with varying face-vertex density
Proceedings of the 5th MICCAI Workshop on Computational Methods and Clinical Applications in Musculoskeletal Imaging - MICCAI-MSKI2016, B. Glocker et al. (Eds.), Sep 10, Québec City, Canada, 46-55, 2017

 [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.