LABORATORY OF IMAGING TECHNOLOGIES
Biomedical Informatics - master's program (level 2) 
 

Details
Execution:University program in electrical engineering (level 2), 1st year of biomedical engineering.
Lecturer:Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
Teaching assistant:Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
Consultation hours:Only in person with compulsory prior appointment via e-mail.
Exam application:Studijski informacijski sistem[ https://studij.fe.uni-lj.si ]
Study material:Hsinchun Chen et al. (Eds.): Medical Informatics - Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine. Springer, 2005.
Ira J. Kalet: Principles of Biomedical Informatics. Elsevier, 2009.

News
10/02/2017   Študijsko leto 2017/2018:V študijskem letu 2017/2018 se predavanja pri predmetu Biomedicinska informatika pričnejo v ponedeljek, 2.10.2017 (10:00 - 13:00, LST-A4). O izvajanju laboratorijskih vaj bodo študenti obveščeni na predavanjih.

Lectures
Predstavitev predmeta Biomedicinska informatika
1. Uvod v biomedicinsko informatiko
2. Biomedicinski podatki in zbirke podatkov
3. Standardi v biomedicinski informatiki
4. Zaščita, zasebnost in zaupnost biomedicinskih podatkov
5. Zdravstvena informatika
6. Klinična informatika

Tutorials
Laboratorijske vaje
Vaja 1: Uvod v Matlab
Vaja 2: Elektrokardiogram (EKG)
Vaja 3: Standard DICOM
Vaja 4: Šifriranje podatkov

 
Source: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Date: 18 Nov 2017   |   Time: 6:40 pm