LABORATORY OF IMAGING TECHNOLOGIES
Biomedical Informatics - master's program (level 2) 
 

Details
Execution:University program in electrical engineering (level 2), 1st year of biomedical engineering.
Lecturer:Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
Teaching assistant:Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
Consultation hours:Only in person with compulsory prior appointment via e-mail.
Exam application:Studijski informacijski sistem[ https://studij.fe.uni-lj.si ]
Study material:Hsinchun Chen et al. (Eds.): Medical Informatics - Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine. Springer, 2005.
Ira J. Kalet: Principles of Biomedical Informatics. Elsevier, 2009.

News
01/19/2018   Zagovor laboratorijskih vaj:Zagovor laboratorijskih vaj bo v petek, 19.1.2018 ob 10:00 v predavalnici P18-A2. Dodatni rok je predviden v ponedeljek, 15.1.2018 ob 8:20 v predavalnici P18-A2, pri čemer je pogoj za izvajanje zagovora vsaj 6 prisotnih. Obvezna je predhodna prijava preko elektronske pošte. Prijava ni potrebna za študente, ki so vaje opravljali v študijskem letu 2017/2018.

Lectures
Predstavitev predmeta Biomedicinska informatika
1. Uvod v biomedicinsko informatiko
2. Biomedicinski podatki in zbirke podatkov
3. Standardi v biomedicinski informatiki
4. Zaščita, zasebnost in zaupnost biomedicinskih podatkov
5. Zdravstvena informatika
6. Klinična informatika
7. Slikovna informatika
8. Bioinformatika
9. Biostatistika - 1. del
10. Biostatistika - 2. del

Tutorials
Laboratorijske vaje
Vaja 1: Uvod v Matlab
Vaja 2: Elektrokardiogram (EKG)
Vaja 3: Standard DICOM
Vaja 4: Šifriranje podatkov
Vaja 5: Matematični model epidemije
Vaja 6: Elektronski zdravstveni zapis
Vaja 7: Prikazovanje medicinskih slik
Vaja 8: Ujemanje zaporedij
Vaja 9: Binarno razvrščanje
Vaja 10: Bayesova teorija za odločanje v diagnostiki

 
Source: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Date: 24 Jan 2018   |   Time: 12:50 am