[ University of Ljubljana ]  [ Faculty of Electrical Engineering ]  [ Laboratory of Imaging Technologies ]   [ Print version ]  [ Slovenščina ] 
 
 
Main page ]  >>  [ For students ]  >>  Biomedical Informatics
Biomedical Informatics
master's program (level 2)
 
Details
 
>> Execution
University program in electrical engineering (level 2)
1st year of biomedical engineering
 
  Lecturer
Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
  Teaching assistant
Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
Asst. Dr. Robert Korez
  Consultation hours
Only in person with compulsory prior appointment via e-mail.
  Exam application
Study Information System [ https://studij.fe.uni-lj.si ]
  Study material
    
 • Hsinchun Chen et al. (Eds.): Medical Informatics - Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine. Springer, 2005.
   
 • Edward H. Shortliffe, James J. Cimino (Eds.): Biomedical Informatics - Computer Applications in Health Care and Biomedicine. Springer, 3rd Edition, 2006.
   
 • Ira J. Kalet: Principles of Biomedical Informatics. Elsevier, 2009.
   
    
   
  News
   
  >> 06/05/2018   |   Zagovor laboratorijskih vaj
  Zagovor laboratorijskih vaj bo v torek, 5.6.2018 ob 12:00 uri v P18-A2 ter v torek, 14.8.2018 ob 12:00 uri v P18-A2. Obvezna je predhodna prijava preko elektronske pošte.
   
   
    
   
  Lectures
   
  >> Predstavitev predmeta Biomedicinska informatika
     [ PDF ]- Predavanja
   
  >> 1. Uvod v biomedicinsko informatiko
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Uvod v Matlab)
     [ PDF ]- Članek (Y. Shahar, Methods of Information in Medicine, 2002)
     [ PDF ]- Članek (K.A. Kuhn in dr., Methods of Information in Medicine, 2008)
   
  >> 2. Biomedicinski podatki in zbirke podatkov
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Elektrokardiogram)
   
  >> 3. Standardi v biomedicinski informatiki
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Standard DICOM)
   
  >> 4. Zaščita, zasebnost in zaupnost biomedicinskih podatkov
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Šifriranje podatkov)
   
  >> 5. Zdravstvena informatika
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Matematični model epidemije)
   
  >> 6. Klinična informatika
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Elektronski zdravstveni zapis)
     [ PDF ]- Vabljeno predavanje
   
  >> 7. Slikovna informatika
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Prikazovanje medicinskih slik)
   
  >> 8. Bioinformatika
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Ujemanje zaporedij)
   
  >> 9. Biostatistika - 1. del
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Binarno razvrščanje)
   
  >> 10. Biostatistika - 2. del
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Bayesova teorija za odločanje v diagnostiki)
   
   
    
   
  Tutorials
   
  >> Laboratorijske vaje
     [ XLSX ]- Vrednotenje in komentarji
   
  >> Vaja 1: Uvod v Matlab
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
   
  >> Vaja 2: Elektrokardiogram (EKG)
     [ PDF ]- Navodila
     [ M ]- ecg2mat.m
     [ PDF ]- Instructions
     [ M ]- ecg2mat_eng.m
   
  >> Vaja 3: Standard DICOM
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
     [ ZIP ]- vaja03.zip
   
  >> Vaja 4: Šifriranje podatkov
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
     [ MAT ]- tableBASE64.mat
     [ MAT ]- tableBASE58.mat
   
  >> Vaja 5: Matematični model epidemije
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
   
  >> Vaja 6: Elektronski zdravstveni zapis
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
     [ ZIP ]- vaja06.zip
   
  >> Vaja 7: Prikazovanje medicinskih slik
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
     [ MAT ]- spine-103x58x182-08bit.mat
   
  >> Vaja 8: Ujemanje zaporedij
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
   
  >> Vaja 9: Binarno razvrščanje
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
     [ MAT ]- labData.mat
   
  >> Vaja 10: Bayesova teorija za odločanje v diagnostiki
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
   
   
    
   
   
  Contents
   
  >> Study courses ]
   
            [ System Analysis ]
            [ Product Design and Development ]
            [ Imaging Informatics ]
   
            [ Statistical Process Control ]
   
            [ Biomedical Informatics ]
                      [ Details ]
                      [ News ]
                      [ Lectures ]
                      [ Tutorials ]
            [ Image and Video Processing ]
            [ Biomedical Imaging Technologies ]
            [ Robot Vision ]
            [ Medical Image Analysis ]
   
            [ Biomedical Image Analysis ]
            [ Imaging Technologies ]
   
            [ Theory of Circuits and Systems ]
            [ Circuits and Systems ]
            [ Medical Informatics and Diagnostics ]
   
  >> Junior researchers and research work ]
   
  >> Graduation theses ]