[ University of Ljubljana ]  [ Faculty of Electrical Engineering ]  [ Laboratory of Imaging Technologies ]   [ Print version ]  [ Slovenščina ] 
 
 
Main page ]  >>  [ For students ]  >>  Image and Video Processing
Image and Video Processing
master's program (level 2)
 
Details
 
>> Execution
University program in electrical engineering (level 2)
1st year of telecommunications
 
  Lecturer
Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
Prof. Dr. Bostjan Likar
  Teaching assistant
Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
Asst. Dr. Robert Korez
  Consultation hours
Only in person with compulsory prior appointment via e-mail.
  Exam application
Study Information System [ https://studij.fe.uni-lj.si ]
  Study material
    
 • Bostjan Likar: Biomedical Imaging Informatics and Diagnostics [in Slovenian language]. Publisher: FE and FRI, 2008. Book preview:  [ PDF ]
   
 • Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods: Digital Image Processing. Prentice Hall, 3rd Edition, 2008. Book preview:  [ PDF ]
   
    
   
  News
   
  >> 10/03/2017   |   Študijsko leto 2017/2018
  V študijskem letu 2017/2018 se predavanja pri predmetu Obdelava slik in videa pričnejo v torek, 3.10.2017 (11:00 - 14:00, LST-A4). O izvajanju laboratorijskih vaj bodo študenti obveščeni na predavanjih.
   
   
    
   
  Lectures
   
  >> Predstavitev predmeta Obdelava slik in videa
     [ PDF ]- Predavanja
   
  >> 1. Uvod v obdelavo slik in videa
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Uvod v Matlab)
   
  >> 2. Vid, slike in slikovne tehnike
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Histogram slike)
   
  >> 3. Vzorčenje slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Interpolacija in decimacija slik)
   
  >> 4. Prikazovanje slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Prikazovanje 3D slik v 2D)
   
  >> 5. Preslikovanje slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Sivinske preslikave slik)
   
  >> 6. Zgoščevanje slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Geometrijske preslikave slik)
   
  >> 7. Obdelava slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Prostorsko filtriranje slik)
   
   
    
   
  Tutorials
   
  >> Laboratorijske vaje
     [ XLSX ]- Vrednotenje in komentarji
   
  >> Vaja 1: Uvod v Matlab
     [ PDF ]- Navodila
     [ PNG ]- lena-color.png
     [ RAW ]- lena-gray-410x512-08bit.raw
     [ RAW ]- lena-color-512x410-08bit.raw
   
  >> Vaja 2: Histogram slike
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- valley-1024x683-08bit.raw
     [ PDF ]- Dodatek
   
  >> Vaja 3: Interpolacija in decimacija slik
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- pumpkin-200x152-08bit.raw
   
  >> Vaja 4: Prikazovanje 3D slik v 2D
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- spine-512x058x907-08bit.raw
     [ M ]- surfaceTriangulation.m
   
  >> Vaja 5: Sivinske preslikave slik
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- image-512x512-16bit.raw
   
  >> Vaja 6: Geometrijske preslikave slik
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- lena-256x512-08bit.raw
     [ RAW ]- grid-256x512-08bit.raw
   
   
    
   
   
  Contents
   
  >> Study courses ]
   
            [ System Analysis ]
            [ Product Design and Development ]
            [ Imaging Informatics ]
   
            [ Statistical Process Control ]
   
            [ Biomedical Informatics ]
            [ Image and Video Processing ]
                      [ Details ]
                      [ News ]
                      [ Lectures ]
                      [ Tutorials ]
            [ Biomedical Imaging Technologies ]
            [ Robot Vision ]
            [ Medical Image Analysis ]
   
            [ Biomedical Image Analysis ]
            [ Imaging Technologies ]
   
            [ Theory of Circuits and Systems ]
            [ Circuits and Systems ]
            [ Medical Informatics and Diagnostics ]
   
  >> Junior researchers and research work ]
   
  >> Graduation theses ]