LABORATORY OF IMAGING TECHNOLOGIES
Image and Video Processing - master's program (level 2) 
 

Details
Execution:University program in electrical engineering (level 2), 2nd year of telecommunications.
Lecturer:Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
Teaching assistant:Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
Consultation hours:Only in person with compulsory prior appointment via e-mail.
Exam application:Studijski informacijski sistem[ https://studij.fe.uni-lj.si ]

News
04/24/2018   Zagovor laboratorijskih vaj:Zagovor laboratorijskih vaj bo v torek, 24.4.2018 ob 12:00 uri v P18-A2 ali v torek, 5.6.2018 ob 12:00 uri v P18-A2 (izmed obeh terminov se lahko udeležite največ enega) ter v torek, 14.8.2018 ob 12:00 uri v P18-A2. Za zagovor se je potrebno prijaviti preko elektronske pošte.

Lectures
Predstavitev predmeta Obdelava slik in videa
1. Uvod v obdelavo slik in videa
2. Vid, slike in slikovne tehnike
3. Vzorčenje slik
4. Prikazovanje slik
5. Preslikovanje slik
6. Zgoščevanje slik
7. Obdelava slik
8. Razgradnja slik
9. Razgradnja in poravnava slik
10. Frekvenčna analiza slik
11. Obdelava videa
12. Knjižnica OpenCV

Tutorials
Laboratorijske vaje
Vaja 1: Uvod v Matlab
Vaja 2: Histogram slike
Vaja 3: Interpolacija in decimacija slik
Vaja 4: Prikazovanje 3D slik v 2D
Vaja 5: Sivinske preslikave slik
Vaja 6: Geometrijske preslikave slik
Vaja 7: Prostorsko filtriranje slik
Vaja 8: Houghova preslikava
Vaja 9: Geometrijska poravnava slik
Vaja 10: Filtriranje slik v frekvenčni domeni
Vaja 11: Vektor premika
Vaja 12: Prepoznavanje obrazov z OpenCV
Zagovor laboratorijskih vaj

 
Source: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Date: 23 Jul 2018   |   Time: 11:46 am