LABORATORY OF IMAGING TECHNOLOGIES
Image and Video Processing - master's program (level 2) 
 

Details
Execution:University program in electrical engineering (level 2), 2nd year of telecommunications.
Lecturer:Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
Teaching assistant:Assoc. Prof. Dr. Tomaz Vrtovec
Consultation hours:Only in person with compulsory prior appointment via e-mail.
Exam application:Studijski informacijski sistem[ https://studij.fe.uni-lj.si ]

News
10/03/2017   Študijsko leto 2017/2018:V študijskem letu 2017/2018 se predavanja pri predmetu Obdelava slik in videa pričnejo v torek, 3.10.2017 (11:00 - 14:00, LST-A4). O izvajanju laboratorijskih vaj bodo študenti obveščeni na predavanjih.

Lectures
Predstavitev predmeta Obdelava slik in videa
1. Uvod v obdelavo slik in videa
2. Vid, slike in slikovne tehnike
3. Vzorčenje slik
4. Prikazovanje slik
5. Preslikovanje slik
6. Zgoščevanje slik

Tutorials
Laboratorijske vaje
Vaja 1: Uvod v Matlab
Vaja 2: Histogram slike
Vaja 3: Interpolacija in decimacija slik
Vaja 4: Prikazovanje 3D slik v 2D
Vaja 5: Sivinske preslikave slik
Vaja 6: Geometrijske preslikave slik

 
Source: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Date: 18 Nov 2017   |   Time: 9:27 am