[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Za študente ]  >>  Biomedicinska informatika
Biomedicinska informatika
magistrski študij (2. stopnja)
 
Podrobnosti
 
>> Izvajanje
Univerzitetni študij elektrotehnike (2. stopnja)
1. letnik, smer biomedicinska tehnika
 
  Predavatelj
izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec
  Asistent
izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec
as. dr. Robert Korez
  Govorilne ure
Izključno osebno po obveznem predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
  Prijava na izpit
Študijski informacijski sistem [ https://studij.fe.uni-lj.si ]
  Študijsko gradivo
    
 • Hsinchun Chen in dr. (ur.): Medical Informatics - Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine. Založba Springer, 2005.
   
 • Edward H. Shortliffe, James J. Cimino (ur.): Biomedical Informatics - Computer Applications in Health Care and Biomedicine. Založba Springer, 3. izdaja, 2006.
   
 • Ira J. Kalet: Principles of Biomedical Informatics. Založba Elsevier, 2009.
    Opis predmeta
  Namen predmeta je spoznati področje biomedicinske informatike, ki se ukvarja s shranjevanjem, priklicevanjem, zaščito, prenosom, standardizacijo in optimalno uporabo biomedicinskih podatkov in informacij. Predstaviti pomen upravljanja in integracije biomedicinskih podatkov in informacij za dvigovanje kakovosti in učinkovitosti dela ter reševanje problemov in sprejemanje odločitev na kliničnem, znanstvenem, izobraževalnem, tehnološkem, družbenem in finančnem področju. Praktična znanja študenti/ke pridobijo pri laboratorijskih vajah, kjer izdelajo računalniške podprte postopke za uporabo obstoječih standardov ter uveljavljenih postopkov za zaščito, shranjevanje, prenos in priklic biomedicinskih podatkov in informacij.

  Biomedicinski podatki in informacije; računalništvo in informatika v biomedicini; vloga informacijsko podprtega odločanja v biomedicini; standardi v biomedicinski informatiki; zaščita biomedicinskih podatkov; etični vidik biomedicinske informatike; osnove klinične, zdravstvene, slikovne in bioinformatike; dostopanje ter priklic biomedicinskih informacij iz zbirk podatkov; sistemi za podporo pri odločanju v zdravstvu.
   
    
   
  Novice
   
  >> 5.6.2018   |   Zagovor laboratorijskih vaj
  Zagovor laboratorijskih vaj bo v torek, 5.6.2018 ob 12:00 uri v P18-A2 ter v torek, 14.8.2018 ob 12:00 uri v P18-A2. Obvezna je predhodna prijava preko elektronske pošte.
   
   
    
   
  Predavanja
   
  >> Predstavitev predmeta Biomedicinska informatika
     [ PDF ]- Predavanja
   
  >> 1. Uvod v biomedicinsko informatiko
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Uvod v Matlab)
     [ PDF ]- Članek (Y. Shahar, Methods of Information in Medicine, 2002)
     [ PDF ]- Članek (K.A. Kuhn in dr., Methods of Information in Medicine, 2008)
   
  >> 2. Biomedicinski podatki in zbirke podatkov
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Elektrokardiogram)
   
  >> 3. Standardi v biomedicinski informatiki
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Standard DICOM)
   
  >> 4. Zaščita, zasebnost in zaupnost biomedicinskih podatkov
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Šifriranje podatkov)
   
  >> 5. Zdravstvena informatika
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Matematični model epidemije)
   
  >> 6. Klinična informatika
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Elektronski zdravstveni zapis)
     [ PDF ]- Vabljeno predavanje
   
  >> 7. Slikovna informatika
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Prikazovanje medicinskih slik)
   
  >> 8. Bioinformatika
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Ujemanje zaporedij)
   
  >> 9. Biostatistika - 1. del
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Binarno razvrščanje)
   
  >> 10. Biostatistika - 2. del
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Bayesova teorija za odločanje v diagnostiki)
   
   
    
   
  Vaje
   
  >> Laboratorijske vaje
     [ XLSX ]- Vrednotenje in komentarji
   
  >> Vaja 1: Uvod v Matlab
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
   
  >> Vaja 2: Elektrokardiogram (EKG)
     [ PDF ]- Navodila
     [ M ]- ecg2mat.m
     [ PDF ]- Instructions
     [ M ]- ecg2mat_eng.m
   
  >> Vaja 3: Standard DICOM
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
     [ ZIP ]- vaja03.zip
   
  >> Vaja 4: Šifriranje podatkov
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
     [ MAT ]- tableBASE64.mat
     [ MAT ]- tableBASE58.mat
   
  >> Vaja 5: Matematični model epidemije
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
   
  >> Vaja 6: Elektronski zdravstveni zapis
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
     [ ZIP ]- vaja06.zip
   
  >> Vaja 7: Prikazovanje medicinskih slik
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
     [ MAT ]- spine-103x58x182-08bit.mat
   
  >> Vaja 8: Ujemanje zaporedij
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
   
  >> Vaja 9: Binarno razvrščanje
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
     [ MAT ]- labData.mat
   
  >> Vaja 10: Bayesova teorija za odločanje v diagnostiki
     [ PDF ]- Navodila
     [ PDF ]- Instructions
   
   
    
   
   
  Vsebina
   
  >> Študijski predmeti ]
   
            [ Analiza sistemov ]
            [ Zasnova in razvoj izdelkov ]
            [ Slikovna informatika ]
   
            [ Statistična procesna kontrola ]
   
            [ Biomedicinska informatika ]
                      [ Podrobnosti ]
                      [ Novice ]
                      [ Predavanja ]
                      [ Vaje ]
            [ Obdelava slik in videa ]
            [ Biomedicinske slikovne tehnologije ]
            [ Robotski vid ]
            [ Analiza medicinskih slik ]
   
            [ Analiza biomedicinskih slik ]
            [ Slikovne tehnologije ]
   
            [ Teorija vezij in sistemov ]
            [ Vezja in sistemi ]
            [ Medicinska informatika in diagnostika ]
   
  >> Mladi raziskovalci in raziskovalno delo ]
   
  >> Diplomske naloge ]