LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Biomedicinska informatika - magistrski študij (2. stopnja) 
 

Podrobnosti
Izvajanje:Univerzitetni študij elektrotehnike (2. stopnja), 1. letnik, smer biomedicinska tehnika.
Predavatelj:izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec
Asistent:izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec
Govorilne ure:Izključno osebno po obveznem predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
Prijava na izpit:Študijski informacijski sistem[ https://studij.fe.uni-lj.si ]
Študijsko gradivo:Hsinchun Chen et al. (ur.): Medical Informatics - Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine. Založba Springer, 2005.
Ira J. Kalet: Principles of Biomedical Informatics. Založba Elsevier, 2009.
Opis predmeta:Namen predmeta je spoznati področje biomedicinske informatike, ki se ukvarja s shranjevanjem, priklicevanjem, zaščito, prenosom, standardizacijo in optimalno uporabo biomedicinskih podatkov in informacij. Predstaviti pomen upravljanja in integracije biomedicinskih podatkov in informacij za dvigovanje kakovosti in učinkovitosti dela ter reševanje problemov in sprejemanje odločitev na kliničnem, znanstvenem, izobraževalnem, tehnološkem, družbenem in finančnem področju. Praktična znanja študenti/ke pridobijo pri laboratorijskih vajah, kjer izdelajo računalniške podprte postopke za uporabo obstoječih standardov ter uveljavljenih postopkov za zaščito, shranjevanje, prenos in priklic biomedicinskih podatkov in informacij.

Biomedicinski podatki in informacije; računalništvo in informatika v biomedicini; vloga informacijsko podprtega odločanja v biomedicini; standardi v biomedicinski informatiki; zaščita biomedicinskih podatkov; etični vidik biomedicinske informatike; osnove klinične, zdravstvene, slikovne in bioinformatike; dostopanje ter priklic biomedicinskih informacij iz zbirk podatkov; sistemi za podporo pri odločanju v zdravstvu.

Novice
5.6.2018   Zagovor laboratorijskih vaj:Zagovor laboratorijskih vaj bo v torek, 5.6.2018 ob 12:00 uri v P18-A2 ter v torek, 14.8.2018 ob 12:00 uri v P18-A2. Obvezna je predhodna prijava preko elektronske pošte.

Predavanja
Predstavitev predmeta Biomedicinska informatika
1. Uvod v biomedicinsko informatiko
2. Biomedicinski podatki in zbirke podatkov
3. Standardi v biomedicinski informatiki
4. Zaščita, zasebnost in zaupnost biomedicinskih podatkov
5. Zdravstvena informatika
6. Klinična informatika
7. Slikovna informatika
8. Bioinformatika
9. Biostatistika - 1. del
10. Biostatistika - 2. del

Vaje
Laboratorijske vaje
Vaja 1: Uvod v Matlab
Vaja 2: Elektrokardiogram (EKG)
Vaja 3: Standard DICOM
Vaja 4: Šifriranje podatkov
Vaja 5: Matematični model epidemije
Vaja 6: Elektronski zdravstveni zapis
Vaja 7: Prikazovanje medicinskih slik
Vaja 8: Ujemanje zaporedij
Vaja 9: Binarno razvrščanje
Vaja 10: Bayesova teorija za odločanje v diagnostiki

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 24.9.2018   |   Ura: 4:24