LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Biomedicinska informatika - magistrski študij (2. stopnja) 
 

Podrobnosti
Izvajanje:Univerzitetni študij elektrotehnike (2. stopnja), 1. letnik, smer biomedicinska tehnika.
Predavatelj:izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec
Asistent:izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec
Govorilne ure:Izključno osebno po obveznem predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
Prijava na izpit:Študijski informacijski sistem[ https://studij.fe.uni-lj.si ]
Študijsko gradivo:Hsinchun Chen et al. (ur.): Medical Informatics - Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine. Založba Springer, 2005.
Ira J. Kalet: Principles of Biomedical Informatics. Založba Elsevier, 2009.
Opis predmeta:Namen predmeta je spoznati področje biomedicinske informatike, ki se ukvarja s shranjevanjem, priklicevanjem, zaščito, prenosom, standardizacijo in optimalno uporabo biomedicinskih podatkov in informacij. Predstaviti pomen upravljanja in integracije biomedicinskih podatkov in informacij za dvigovanje kakovosti in učinkovitosti dela ter reševanje problemov in sprejemanje odločitev na kliničnem, znanstvenem, izobraževalnem, tehnološkem, družbenem in finančnem področju. Praktična znanja študenti/ke pridobijo pri laboratorijskih vajah, kjer izdelajo računalniške podprte postopke za uporabo obstoječih standardov ter uveljavljenih postopkov za zaščito, shranjevanje, prenos in priklic biomedicinskih podatkov in informacij.

Biomedicinski podatki in informacije; računalništvo in informatika v biomedicini; vloga informacijsko podprtega odločanja v biomedicini; standardi v biomedicinski informatiki; zaščita biomedicinskih podatkov; etični vidik biomedicinske informatike; osnove klinične, zdravstvene, slikovne in bioinformatike; dostopanje ter priklic biomedicinskih informacij iz zbirk podatkov; sistemi za podporo pri odločanju v zdravstvu.

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 23.3.2019   |   Ura: 6:04