LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Biomedicinske slikovne tehnologije - magistrski študij (2. stopnja) 
 

Podrobnosti
Izvajanje:Univerzitetni študij elektrotehnike (2. stopnja), 1. letnik, smer biomedicinska tehnika.
Predavatelj:prof. dr. Boštjan Likar
Asistent:doc. dr. Miran Bürmen
Govorilne ure:Izključno osebno po obveznem predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
Prijava na izpit:Študijski informacijski sistem[ https://studij.fe.uni-lj.si ]
Študijsko gradivo:Paul Suetens: Fundamentals of Medical Imaging. Založba Cambridge University Press, 2002.
Jerry L. Prince, Jonathan Links: Medical Imaging Signals and Systems. Založba Prentice Hall, 2005.
Joseph V. Hajnal, Derek L.G. Hill (ur.): Medical Image Registration (Biomedical Engineering). Založba CRC Press, 2001.
Opis predmeta:Spoznati naprave in tehnologije za pridobivanje biomedicinskih slik ter postopke za njihovo obnovo, rekonstrukcijo, kalibracijo in integracijo.

- Pridobivanje biomedicinskih slik: s pomočjo digitalnih fotoaparatov in kamer v vidnem in nevidnem delu spektra elektromagnetnega valovanja, mikroskopske tehnike, rentgensko slikanje in računalniška tomografija, magnetno resonančno slikanje in ultrazvok, fizikalni principi, tehnologije in geometrije zajemanja, izvedbe in lastnosti naprav, nepravilnosti in kakovost slik.
- Obnova, rekonstrukcija in kalibracija slik: modeliranje in ocenjevanje šuma, glajenje in ostrenje, statistično in prilagodljivo filtriranje, postopki za rekonstrukcijo slik, kalibracija in obnova sivinskih vrednosti in prostorskih nehomogenosti, geometrijska kalibracija slik.
- Poravnava in integracija slik: delitev in uporaba postopkov poravnav, modeliranje geometrijskih preslikav in deformacij, določanje in prileganje kontrolnih točk, poravnava na osnovi maksimizacije podobnosti, mere podobnosti in optimizacijski postopki, analiziranje in vrednotenje postopkov poravnav, primeri integracije slik.

Gradivo
Gradivo za laboratorijske vaje

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 17.1.2019   |   Ura: 6:03