LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Analiza medicinskih slik - magistrski študij (2. stopnja) 
 

Podrobnosti
Izvajanje:Univerzitetni študij elektrotehnike (2. stopnja), 1. letnik, smer biomedicinska tehnika.
Predavatelj:prof. dr. Franjo Pernuš
Asistent:izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec
Govorilne ure:Izključno osebno po obveznem predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
Prijava na izpit:Študijski informacijski sistem[ https://studij.fe.uni-lj.si ]
Študijsko gradivo:Milan Sonka, J. Michael Fitzpatrick (ur.): Handbook of Medical Imaging, Volume 2. Medical Image Processing and Analysis. Založba SPIE, 2000.
Atam P. Dhawan: Medical Image Analysis. Založba Wiley-IEEE Press, 2003.
Volker J. Schmid, Anke Meyer-Baese: Pattern Recognition in Medical Imaging. Založba Academic Press, 2003.
Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork: Pattern Classification. Založba Wiley-Interscience, 2. izdaja, 2000.
Terry Peters, Kevin Cleary: Image-Guided Interventions: Technology and Applications. Založba Springer, 2008.
Opis predmeta:Razložiti in demonstrirati principe kvantitativne analize medicinskih slik, ki je danes nepogrešljiva pri postavljanju diagnoze, načrtovanju, simulaciji in izvedbi posega ter pri spremljanju učinkov posega oziroma napredovanja bolezni. Spoznati postopke za razgradnjo in kvantitativno analizo ter postopke za samodejno diagnostiko in vodenje medicinskih posegov na osnovi slikovnih podatkov in informacij. Študentu/ki dati znanje potrebno za razumevanje postopkov analize medicinskih slik in računalniško podprte interpretacije slikovne vsebine.

- Uvod: področja uporabe analize medicinskih slik.
- Razgradnja in kvantitativna analiza: delitev in uporaba postopkov, prilagodljivo upragovljanje, razgradnja na osnovi odvodov, razgradnja s širjenjem, združevanjem in razdruževanjem področij, razgradnja na osnovi razvrščanja, razgradnja na osnovi poravnave modelov, opisovanje slik z matematičnimi in fizikalnimi modeli, opisovanje z osnovnimi komponentami, statistični modeli pojavnosti in oblike.
- Računalniško podprta diagnostika: izbira in izločanje značilnic, odločitvene funkcije, razvrščanje na osnovi mer razdalj in rojenja, statistično razvrščanje, mehko razvrščanje, nevronske mreže. Osnove ROC (receiver operating characteristics) analize. Področja uporabe računalniško podprte diagnostike.
- Slikovno vodeni posegi: slikovni in neslikovni sistemi za sledenje in navigacijo, načrtovanje in prikazovanje posegov, poravnava slik, modelov in načrtov posegov s pacientom in s slikami pacienta, vrednotenje zanesljivosti in točnosti posegov, področja uporabe slikovno vodenih posegov.

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 17.1.2019   |   Ura: 5:17