LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Slikovna informatika - univerzitetni študij (1. stopnja) 
 

Podrobnosti
Izvajanje:Univerzitetni študij elektrotehnike (1. stopnja), 3. letnik, smer avtomatika.
Predavatelj:prof. dr. Boštjan Likar
Asistent:izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec
Govorilne ure:Izključno osebno po obveznem predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
Prijava na izpit:Študijski informacijski sistem[ https://studij.fe.uni-lj.si ]
Študijsko gradivo:Boštjan Likar: Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika. Založba FE in FRI, 2008.
Rafael C. Gonzalez in Richard E. Woods: Digital Image Processing. Založba Prentice Hall, 3. izdaja, 2008.
Opis predmeta:Spoznati lastnosti človeškega vida, načine pridobivanja digitalnih slikovnih podatkov ter postopke za njihovo prikazovanje, manipulacijo, zgoščevanje, obdelavo in uporabo v vsakdanjem življenju, industriji in biomedicini.

Človeški vid:
struktura očesa, nastanek slike, prilagajanje svetlobi, prostoru in sceni, prostorska in svetlostna ločljivost, zaznavanje barv, optične prevare, interpretacija in razumevanje slik.
Digitalne slike in videi:
predstavitve in definicije, prostorsko in časovno vzorčenje ter kvantizacija vrednosti, vrste in načini pridobivanja slik, parametri kakovosti.
Prikazovanje in manipulacija slik in videov:
prikazovanje sivinskih, barvnih in večdimenzionalnih slik in videov s pomočjo prerezov in projekcij, upodabljanje površine in volumna, interpolacija in decimacija, sivinske in geometrijske preslikave, aritmetične operacije.
Zgoščevanje slik in videov:
osnove zgoščevanja, redundanca kodiranja, prostorska in časovna redundanca, nepomembna informacija, merjenje informacije in kakovosti, sistemi za zgoščevanje, formati in standardi za zgoščevanje.
Obdelava, obnova in analiza:
filtriranje in obnavljanje kakovosti, morfološka obdelava slik, obdelava barvnih slik, osnovni postopki za razgradnjo, kvantitativno vrednotenje in razumevanje slikovne vsebine.
Uporaba slikovnih podatkov:
na različnih področjih v vsakdanjem življenju, industriji in biomedicini za pridobivanje večdimenzionalnih informacij o prostoru, objektih in subjektih.

Novice
9.6.2017   Zagovor laboratorijskih vaj:V letu 2017 je laboratorijske vaje mogoče zagovarjati 9.6.2017 (13:15; P18-A2), 27.6.2017 (11:15; P18-A2) in 4.9.2017 (10:00; P18-A2). Obvezna je predhodna prijava na izbrani termin preko elektronske pošte.

Predavanja
Prosojnice

Vaje
Laboratorijske vaje
Vaja 0 (27.2.2017)
Vaja 1 (6.3.2017)
Vaja 2 (13.3.2017)
Vaja 3 (20.3.2017)
Vaja 4 (27.3.2017)
Vaja 5 (3.4.2017)
Vaja 6 (10.4.2017)
Vaja 7 (8.5.2017)
Vaja 8 (15.5.2017)
Vaja 9 (22.5.2017)
Vaja 10 (29.5.2017)
Zagovor laboratorijskih vaj

Gradivo
Uvod v Matlab

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 22.9.2017   |   Ura: 21:04